Promotion video

Denne videogenre anvendes ved præsentation af en virksomhed eller et produkt. Der bruges stemningsfulde klip og storytelling til at drage modtageren ind i det pågældende univers

Trailer og teaser

Denne videogenre anvendes når der ønskes at få skabt opmærksomhed omkring en begivenhed eller lignende.

Direkte information

Denne videogenre er en måde at formidle konkret eller faktuel information på med stort nærvær, fordi personen på videoen taler direkte til modtageren

Produkt præsentation

Denne videogenre viser tilblivelsen af et produkt på få minutter, hvilket giver køberne et dybere indblik i produktionen og dermed skabes der et stærkere tilhørsforhold til produktet

Begivenhedsvideoer

Denne videogenre giver modtageren et indtryk af en allerede afviklet begivenhed og bruges oftest som reklame eller dokumentation

Fortællinger

Denne videogenre er sat op som et interview og formidler en virkelig historie, som der i videoen reflekteres over. Interviewpersonen er i centrum, hvilket gør fortællingen særligt nærværende

1
1

I HEROLAND arbejder vi ud fra 6 genre af video. Videogenrene kan varieres og kombineres efter behov, men de 6 typer er skabt ud fra et ønske om, at have et konkret udgangspunkt og dermed et fælles afsæt at tale ud fra, når vi skal finde dén form, som passer til netop jeres budskab.

Promotion video

Denne videogenre anvender storytelling og bruges ved præsentation af en virksomhed eller et produkt. Den bygges op af en velskrevet speak og stemningsfulde klip, som drager modtageren ind i virksomhedens eller produktets univers.

Direkte information

Denne videogenre er relevant, når afsenderen gerne vil formidle information af primært konkret eller faktuel karakter. Personen i videoen taler direkte til kameraet, hvorfor denne videotype er den mest direkte måde at henvende sig til modtageren på.

Produkt præsentation

Denne videogenrefokuserer på ét specifikt produkt og dets tilblivelse. På få minutter præsenteres tilblivelsen af et produkt og det giver mulighed for at vise elementer af produktionen, som køberne ellers aldrig ville opleve. Dermed skabes der et stærkere tilhørsforhold til produktet.

Begivenhedsvideoer

Denne videogenre giver modtageren et helhedsindtryk af en allerede afviklet begivenhed og fungerer typisk som stemningsbillede. Formålet kan være dokumentation af begivenheden eller reklame for et lignende event.

Fortællinger

Denne videogenre formidler en virkelig historie om en begivenhed eller periode, som allerede er foregået, men som der i videoen ses tilbage på og reflekteres over. Interviewpersonen er i centrum, hvilket gør fortællingen særligt nærværende.

Trailer og teaser

Denne videogenre anvendes når der ønskes at få skabt opmærksomhed eller nusgerrighed omkring en begivenhed eller lignende.